Beeld van René Descartes

Beeld van René Descartes

Wanneer de vermaarde Franse filosoof René Descartes zich in het 17de eeuwse Egmond vestigt, is hij al een beroemd man met als meest befaamde werk diens ‘Le Discours de la Méthode’. Al geruime tijd voelde hij een sterke drang om zich terug te trekken in wat hij zijn ‘woestijn in Noord-Holland’ noemt. Maar Egmond blijkt niet de plek van zijn sociaal element te zijn. De werken die hij er schrijft werpen een nieuw licht op zijn gedachtengoed dat de ratio meer en meer inruilt voor de hartstochten. In zekere zin betekent zijn verblijf in Egmond een kentering in zijn bestaan, ook op persoonlijk vlak.

Contact

Beeld van René Descartes
Slotweg 19
1934 CN Egmond Aan Den Hoef
info@slotkapel.nl

Plan jouw route