Appelboom van de Pomologische Vereniging bij de Abdij van Egmond

Bijzondere monumenten

De Egmonden kennen een rijke geschiedenis. Er zijn dan ook een groot aantal historische monumenten aanwezig. Monumenten die je de verhalen vertellen over de drie dorpskernen: Het rijke religieuze Egmond-Binnen, het vissersdorp Egmond aan Zee en het oud-politieke centrum Egmond aan den Hoef. In dit blog lichten wij een aantal monumenten voor je uit!

Tip:
Op 14 en 15 september 2024 is het Open Monumentendag en zijn door heel Nederland bijzondere en prachtige monumenten gratis toegankelijk. Lees hier meer over de Open Monumentendag in Egmond:


Foto van de gevel van bezoekerscentrum Huys Egmont

Huys Egmont

Het Huys Egmont is een bezoekerscentrum en expositieruimte. Het is gevestigd in een 
voormalig schoolgebouw en het oude raadhuis en vormt onderdeel van een rij historische panden aan de overzijde van de slotfundamenten.

Naar Huys Egmont
Appelboom van de pomologische vereniging in de tuin van de Abdij van Egmond

Boomgaard van de Pomologische Vereniging

Ontdek de bibliotheek van diverse bijzondere fruitsoorten in de boomgaard van de Pomologische vereniging NH bij de Abdij van Egmond.

Meer dan tien eeuwen geleden werd er al fruit verbouwd bij de abdij. De monniken hadden dus een groot deel van het jaar fruit op tafel. Het was hun appeltje voor de dorst.

Naar de POM
Abdij van Egmond en de Abdijkerk

Abdij van Egmond

De grafelijke Abdij van Egmond werd in het midden van de tiende eeuw gesticht en vormde vele honderden jaren het middelpunt van vroomheid en geleerdheid in Holland. Na de verwoesting in 1573 bleven de ruïnes nog ruim twee eeuwen liggen; ze waren een dankbaar object voor schilders en tekenaars.

In 1934 werd een begin gemaakt van de bouw 
van een nieuw complex onder architectuur van A.J. Kropholler. De verheffing tot Benedictijner Abdij volgde in 1950. De kloostergebouwen zijn niet te bezoeken, maar de kerk is altijd open. Het museum toont onder andere een maquette van de oorspronkelijke Abdij.

Naar de Abdij van Egmond
Ingang Bunkermuseum in de duinen

Museum Prins Hendrik de Zeevaarder

De Prins Hendrik-Stichting, het kenmerkende paleisachtige gebouw, ontleent zijn naam aan zijn beschermheer Prins Hendrik 'de Zeevaarder', broer van koning Willem III. Hij legde in 1874 de eerste steen voor de voorloper van het voormalige tehuis voor oud-zeelieden. Dit verrees in 1937 volgens ontwerp van C. Elffers in functionalistische stijl. Het in het complex gevestigde museum toont scheepsmodellen, maritieme schilderijen, antiquiteiten en curiosa, veelal vervaardigd of verzameld door de bewoners.

Naar de Prins Hendrik
Vuurtoren Van Speijk kijkt uit op de zee bij Egmond aan Zee

Vuurtoren J.C.J. van Speijk

Egmond bezat al sinds eeuwen een vuurbaak (voor de nacht) en een zogenaamde dagbaak ter oriëntatie van het scheepvaartverkeer, dat veilig de zandige kust moest kunnen passeren.
In 1833 werden twee nieuwe vuurtorens gebouwd, één op het Torensduin (nu verdwenen) en één vlak aan de kust: de Vuurtoren J. C. J van Speijk. Deze vuurtoren is voorzien van een gedenkmonument voor de 19e-eeuwse 'zeeheld' J.C.J. van Speijk. 

Galerie De Kapberg met naastgelegen zeventiende-eeuwse armenhuisjes in Egmond aan den Hoef

Galerie De Kapberg

 Galerie de Kapberg is sinds 1971 gevestigd in een zeventiende-eeuws armenhuisje met aangebouwde houten hooiberg (kapberg). Jaarlijks worden hier wisseltentoonstelling gehouden met werk van schilders, tekenaars, grafici, beeldhouwers, keramisten en andere kunstenaars. Vaak uit de omgeving, maar ook van verder gelegen plaatsen.

Naar De Kapberg
Afbeelding van de binnenkant van de Oud-katholieke kerk in Egmond aan Zee

Oud-katholieke kerk

Egmond heeft nog altijd een bloeiende Oud-Katholieke gemeente, een richting die zich in 1723 afscheidde van de kerk van Rome. De Oud-katholieke kerk, gewijd aan de schutspatrones van het dorp, de H. Agnes, verrees in 1885-86 en geldt als de grootste parochiekerk van deze geloofsgemeenschap.

Naar de kerk
Zee van sneeuwklokjes aan de voet van de Slotkapel in Egmond aan den Hoef

Slotkapel

De eerste kapel bij het Slot op den Hoef heette St. Catharinakapel en werd in 1229 ingewijd. In 1431 werd deze vervangen door een groter gebouw, een kruiskerk in gotische stijl. Bij de verwoesting van het Slot in 1573 werd ook de kapel zwaar beschadigd, maar de muren bleven overeind staan.

In opdracht van de Staten van Holland werd het Slotkapel in 1633-1634 hersteld en overgedragen aan de protestantse gemeente. Opvallend zijn de 
glas-in-loodramen, geschonken door verschillende steden van Holland, de monumentale 17de-eeuwse Herenbank van de familie Van Vladeracken. Links van de 
ingang is in 2020 een borstbeeld onthuld van de Franse filosoof René Descartes, die in Egmond heeft gewoond.

Naar de Slotkapel