Roeireddingboot aan de voet van de Van Speijk, beeld van Loek van Meurs

Rondje cultuur

De Egmonden kennen een lange geschiedenis. Eén waarbij de samenwerking tussen de drie kernen – Egmond-Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef – kenmerkend zijn geweest. Bovendien heeft iedere kern zijn eigen functie: het historische bestuurlijke centrum (Egmond aan den Hoef), het vissersdorp (Egmond aan Zee) en het religieuze centrum (Egmond Binnen). We lichten graag een aantal hoogtepunten uit.

Foto van de gevel van bezoekerscentrum Huys Egmont

Huys Egmont

In Egmond aan den Hoef vind je Huys Egmont, een cultuurhuis en bezoekerscentrum rondom de Slotfundamenten en het Slotkapel. In de Vroege Middeleeuwen bouwden het geslacht 'Van Egmont', wat zou uitgroeien tot een van de grootste en rijkste adellijke families van de Nederlanden, hier de basis van het kasteel. Wellicht zegt de naam Lamoraal van Gavere, 'de graaf van Egmont' je wel iets? Het kasteel werd tijdens de Nederlandse Opstand in opdracht van Willem van Oranje door Diederik van Sonoy in brand gestoken.

Naar Huys Egmont
Visnetten hangen te drogen

Museum van Egmond

Wil je meer leren over de geschiedenis van alle drie de Egmonden? Breng dan een bezoek aan het Museum van Egmond in Egmond aan Zee.

In het voormalige gereformeerde kerkje tref je verschillende objecten die kenmerkend zijn voor de drie kernen. Bovendien vind je er een expositie over de kunststroming 'Egmondse School' en de 'bleekneusjes' die in de zomermaanden verbleven in de koloniehuizen.

Naar Museum van Egmond
Abdij van Egmond en de Abdijkerk

Abdij van Egmond

Egmond-Binnen vormt vanaf de tiende eeuw het religieuze centrum van de Egmonden. Nadat Sint Adelbert er in de achtste eeuw aankwam en een kleine kapel stichtte, werd er twee eeuwen later in opdracht van de Graaf van Holland een volwaardig klooster gebouwd. Rond 950 maakten hier zusters plaats voor monniken. Tijdens de Late Middeleeuwen ervoer het klooster een bloeiperiode en breidde zich uit tot een abdij. Toch hield dit op door de Reformatie. De abdij werd in 1573 verwoest en pas in de negentiende eeuw hersteld. Tegenwoordig is het monniken leven weer aanwezig en zijn de abdijwinkel, -museum en -tuin te bezoeken.

Naar de Abdij van Egmond
Ingang Bunkermuseum in de duinen

Bunkermuseum 'Jansje Schong'

Het Bunkermuseum ontleent zijn naam aan een Egmonds meisje, dat in 1944 bij de ontploffing van een blindganger om het leven is gekomen. Het is ondergebracht in een goed bewaard gebleven munitiebunker, die deel uitmaakte van de Atlantikwall. Dit was de verdedigingslinie van de Duitse bezetter tegen een mogelijke aanval van de Geallieerden, waarvan nog overal in het kustlandschap sporen zijn te vinden. Het museum organiseert rondleidingen en toont wisselexposities over de Tweede Wereldoorlog.

Naar het Bunkermuseum
Jongen drinkt uit de put van de Adelbertusakker

Adelbertusakker

Volgens de overlevering zou de Angelsaksische prediker Adelbert in 695 zijn meegereisd naar de Lage Landen met Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht. Na een werkzaam leven in en rond Egmond is hij op deze plek begraven, die vervolgens een bedevaartplaats werd. Nadat een non twee eeuwen later een opmerkelijke droom had gehad, werd besloten om zijn stoffelijke resten over te brengen naar de nieuw gestichte Abdij. Ondertussen welde op de plaats van het graf een heilzame bron op – de Adelbertusput. Men zegt dat blinden en slechtzienden baat hebben bij het drinken van het water uit de deze put. Het daar gebouwde kapelletje is al lang verdwenen, maar de contouren zijn in de jaren 1930 opnieuw in het terrein aangegeven.

Wist je dat Brouwerij Egmond het 'heilige' water uit de Adelbertusput verwerkt in hun bier?

Oudheidkamer

Ontdek de archeologische vondsten en historische informatie in dit oude vissershuisje. Ook vind je hier meer over het juttersbestaan.

Vuurtoren van Speijk in Egmond aan Zee op een zonnige dag

Vuurtoren J.C.J. van Speijk

Egmond had al sinds eeuwen een vuurbaak (voor de nacht) en een zogenaamde dagbaak ter oriëntatie van het scheepvaartverkeer, dat veilig de zandige kust moest kunnen passeren. In 1833 werden twee nieuwe vuurtorens gebouwd, één op het Torensduin (nu verdwenen) en één vlak aan de kust. De laatste werd tevens voorzien van een gedenkmonument voor de 19de-eeuwse 'zeeheld' J.C.J. van Speijk.